För att förbättra din vistelse på vår webbplats använder vi oss av cookies.
Automation
Ni har en idé
Vi har en plan

Förstudie

I nära samarbete med dig som kund tar vi fram en djupgående behovsanalys där vi går igenom förutsättningar, önskemål och krav. Denna ligger till grund för hela projektet.

Vi tar fram en tidsplan, en kalkyl och dokumenterar vilka komponenter som skall användas i maskinen och/eller styrsystemet.

Vi gör en applikationsanalys där vi behandlar frågor rörande exempelvis hur systemet skall fungera och vilka kommunikationskrav som finns.

Som kund hos oss kan du alltid vara säker på att vi väljer den lösning som är bäst för dig, oberoende av leverantör.

Ritningar

Vi lämnar alltid ritningar över maskin och styrskåp samt el- och pneumatikschema.

Säkerhet

Hos oss står säkerheten alltid i första rum. Vi planerar noggrant var nödstopp, säkerhetsbrytare och annan säkerhetsutrustning skall placeras och hur de skall fungera.


 
CS OptimalaSystem AB · Fredriksdalsgatan 20 · Box 152 · 601 03 Norrköping · 011-10 26 20 · info@cs-optimalasystem.se